Bạn đang có một lượng lớn dữ liệu quan trọng cần lưu trữ? Nhưng bạn muốn truy cập ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, và bất kì trên thiết bị nào?

Với tài khoản G Suite bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng hữu ích nhất từ Google như:
+ Khả năng lưu trữ không giới hạn.
+ Tính bảo mật cao.
+ Miễn nhiễm virus, malware, spyware.
+ Khả năng đồng bộ trên nhiều thiết bị.

Thông báo chính thức của Google đã mô tả G Suite là "một nơi bạn có thể tạo, chia sẻ, cộng tác, và lưu giữ tất cả mọi thứ của mình".